MC Anh Phương

Họ và tên: Lê Anh Phương

Quê quán: Hà Nội

Trường đã theo học: Đại học Điện lực

Chỗ làm hiện tại: MC Thể thao tại Truyền hình K+

Các video của Anh Phương