MC Hương Quỳnh

Họ và tên: Nguyễn Hương Quỳnh

Quê quán: Hà Nam

Trường đã theo học: Đại học Lao động Xã hội

Các video của Hương Quỳnh