MC Linh Trang

Họ và tên: Nguyễn Linh Trang

Quê quán: Tuyên Quang

Trường đã theo học: Đại học Luật Hà Nội

Các video đã dẫn của Linh Trang