MC Trang Nguyễn

Họ tên: Nguyễn Thị Trang

Quê quán: Hà Tĩnh

Năm sinh: 1994

Trường đã theo học: Đại học Luật Hà Nội

Các video của Trang