Giá quay phim sự kiện khác

Nội dung1 máy/ buổi2 máy/ buổi
Quay phim sự kiện tại nội thành Hà Nội4.500.000 VNĐ8.500.000 VNĐ
Quay phim sự kiện ngoài nội thành Hà Nội5.500.000 VNĐ10.000.000 VNĐ
Trọn gói quay phim sự kiện (2 máy quay):

-1 máy sự kiện

– 1 máy quay trực tiếp tại bàn trộn hình

10.000.000 VNĐ
Trọn gói quay phim sự kiện (3 máy quay):

-2 máy sự kiện

– 1 máy quay trực tiếp tại bàn trộn hình

15.000.000 VNĐ
Trọn gói quay phim, chụp ảnh sự kiện:

-2 máy quay sự kiện

– 1 chụp ảnh

12.000.000 VNĐ
Lưu ý:

–         Bảng báo giá trên chưa bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống đối với địa điểm ngoài nội thành Hà Nội

–         Bảng báo giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT= 10%)