Phim doanh nghiệp 2018

 

COMPANYFILM  GOLD

 

Nội dung:

Phim giới thiệu doanh nghiệp

Phim tư liệu doanh nghiệp

Phim giới thiệu nhà máy, xưởng của doanh nghiệp

-Tiền kỳ:

+Kịch bản quay phim

+Kịch bản lời bình

+Khách hàng lựa chọn 1 trong 5 hình thức quay phim phù hợp

-Quay phim:

+Thời gian: 4 tiếng

+Thiết bị: setup ánh sáng + âm thanh

+Quay phim đảm bảo thể hiện được kịch bản đã xây dựng

-Dựng phim:

+Thời lượng video: 10 phút

+ Nội dung: hình ảnh sắc nét của công ty, các sản phẩm đặc trưng, quy trình sản xuất…để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của mình

+Kỹ thuật dựng phim: ghép cảnh + lời bình

-Thời gian xử lý: 5-7 ngày

-Chất lượng video cam kết

-Chi phí: 3.990.000 VNĐ

 

2.COMPANYFILM DIAMOND


Nội dung

Phim giới thiệu doanh nghiệp

Phim tư liệu doanh nghiệp

Phim giới thiệu nhà máy, xưởng của doanh nghiệp

-Tiền kỳ:

+Khách hàng lựa chọn 1 trong 5 hình thức quay phim phù hợp

+Khảo sát địa điểm quay phim +thuyết trình ý tưởng và kịch bản quay sơ bộ

+Xây dựng kịch bản chi tiết phân cảnh quay và kịch bản lời bình

+Chỉnh sửa kịch bản quay + kịch bản lời bình

+Khách hàng lựa chọn giọng đọc trong kho giọng đọc

+Link kho giọng đọc:

-Quay phim:

+Thời gian: 8 tiếng

+Thiết bị: setup ánh sáng + âm thanh

+Setup bối cảnh phù hợp với cảnh quay

+Quay phim đảm bảo thể hiện được kịch bản đã xây dựng

-Dựng phim:

+Thời lượng video: 10 phút

+ Nội dung: hình ảnh sắc nét của công ty, các sản phẩm đặc trưng, quy trình sản xuất…để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của mình

+Kỹ thuật dựng phim: kỹ xảo + lời bình

Kỹ xảo: chuyển động, hiệu ứng giữa các phân cảnh quay, hiệu ứng text

+Thời gian: 7-10 ngày

-Chất lượng video cam kết

-Chi phí: 14.990.000 VNĐ