Phim flycam 2018

FLYCAMFILM GOLD

 

-Nội dung:

Phim flycam sự kiện doanh nghiệp

Phim flycam công trình, nhà xưởng

-Quay phim

+Thời gian: 4 tiếng

+Đảm bảo ghi lại khoảnh khắc

+Đảm bảo hình ảnh sắc nét, không rung, giật

-Dựng phim

+Thời lượng: 10 phút

+Có xử lý màu sắc

+Thời gian xử lý: 5-7 ngày

-Chất lượng video cam kết


-Chi phí: 2.490.000 VNĐ