Sub video 2018

SUB FILMEDITING GOLD

-Nội dung

Chèn sub cho phim doanh nghiệp

Chèn sub cho phim tư liệu

-Sản phẩm

+Thời lượng video: 10 phút

+Đảm bảo chèn sub chuẩn timeline

Chi phí: 1.490.000 VNĐ