TVC doanh nghiêp, sản phẩm

TVC TITAN

-Nội dung:

TVC quảng cáo doanh nghiệp

TVC quảng cáo sản phẩm

-Quy trình thực hiện

+Xây dựng kịch bản sơ bộ và kịch bản chi tiết, có minh họa + thuyết trình bản

+Xây dựng storyboard cho khách hàng

+Hoàn thành bước tiền kỳ: địa điểm, bối cảnh quay, diễn viên,…

+Thực hiện quay phim đúng theo kịch bản + dựng phim

+Thực hiện thu thanh, đọc lời bình

+Hỗ trợ chỉnh sửa nếu khách hàng có yêu cầu

-Sản phẩm:

+ TVC quảng cáo gồm kỹ xảo hình ảnh và kỹ xảo âm thanh

+Kỹ xảo 2 D, 3D

+Nhận sản phẩm dưới 2 định dạng: Youtube + DVD

-Chất lượng video cam kết

Chi phí: 19.990.000VNĐ