Bảng giá dịch vụ quay phim giới thiệu sản phẩm trọn gói – chỉ từ 2,5 triệu