Bảng giá dịch vụ quay TVC quảng cáo sản phẩm chỉ từ 4 triệu VNĐ