Dịch vụ quay phim hầu đồng

Hầu đồng, hầu bóng là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian tại Việt Nam, đây là nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các tín đồ đồng cô, đồng cậu với ý nghĩa tâm linh. Thực hiện quay phim hầu bóng làm đĩa là cách để lưu giữ và … Continue reading Dịch vụ quay phim hầu đồng