Bảng giá quay TVC quảng bá doanh nghiệp

Quay TVC quảng bá doanh nghiệp hiện nay không chỉ là 1 trào lưu mà thực sự là một công cụ Marketing hiệu quả. Sở hữu 1 TVC quảng bá chất lượng cao, doanh nghiệp có cơ hội lớn để nâng tầm thương hiệu và khẳng định năng lực trong mắt các đối tác kinh doanh cũng như khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, phung phí tiền của cho một đoạn TVC quảng bá hoành tráng trong khi năng lực không thể đáp ứng sẽ là một sự lãng phí cực lớn. Producer.vn giới thiệu với Quý khách bảng giá dịch vụ quay TVC quảng bá doanh nghiệp hấp dẫn với mong muốn mang lại lợi ích trước mắt và dài lâu cho mỗi khách hàng. 


TVC quảng cáo đồng hồ Dragon do Producer.vn thực hiện


STT
(No)
HẠNG MỤC
(Items)
ĐƠN VỊ
(unit)
 10 triệu 15 triệu 30 triệu 45 triệu  60 triệu 80 triệu  100  triệu
A CHUẨN BỊ SẢN XUẤT /
PRE – PRODUCTION
1 Phân cảnh kịch bản / Script Breakdown 1 0,5 0,5  1  1  1  1  1
2 Ý tưởng hình ảnh / Moodboard 1 0,5 0,5  1  1  1  1  1
B THIẾT BỊ
1 ”     “CAMERA C100 Mark 2
hoặc Sony A7III”  “
Máy 0,5 0,5  1 1,5 1,5  2  2
2 ” CAMERA LENSE  Full trọn bộ 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 2
3     LIGHTING  & CREW  ( TỔ ánh sáng ) 0 0 0,5 1 1 1,5 2 2
4  Equipment  ( thiết bị hỗ trợ ) trọn gói 0 0,5  1  1 1,5  2  2
5 Flycam 0 0 0 0 1  1  2  2
5 Thiết bị âm thanh/ sound trọn gói 0 0,5  1  1 1,5  2  2
C ĐOÀN PHIM / PRODUCTION CREW
1 Đạo diễn / Director Người 0 0,5  1  1 1,5  2  2
2 Trợ lý đạo diễn / Assistant Director Người 0 0 0  1 1,5  2  2
3 Đạo diễn hình ảnh /  Director of Photography Người 0 0 0 0 1,5  2  2
4 Chủ nhiệm sản xuất / Executive producer Người 0 0 0 0 0  2  2
5 Quay phim / Camera Operator -Focus Puller Người 0,5 0,5  1  1 1,5  2  2
6 Phụ quay / Assistant Camera Người 0 0 1 1 1,5  2  2
7 Đội ánh sáng / Lighting crew full 0 0,5  1  1 1,5  2  2
8 Thiết kế bối cảnh/Set design Người 0 0 0 0 0  1  1
9 Trang điểm / Make up Artist Người 0 0 0 0 0  1  2
10 Phục trang/Wardrobe Stylist Người 0 0 0 0 0  1  2
D DIỄN VIÊN / CAST
1 diễn viên chính người 0 0 0 0 0 1  1
2 diễn viên phụ người 0 0 0 1 1  1  1
3 Voice tiếng việt người 0 0 0  1  1  1
4 Voice tiếng anh người 0 0 0 0  1  1  1
E  BỘ PHẬN THIẾT KẾ/ ART DEPARTMENT
1 Bối cảnh 0 0 0 0 0  1  1  1
2
F VẬN CHUYỂN – ĂN UỐNG / TRANSPORTATION – MEALS
1 Di chuyển và vận chuyển thiết bị trọn gói 0 0 0  1  1  1  1
2 Chi phí ăn uống đoàn phim Trọn gói 0 0 0 0  1  1  1
3 Chi phí ngủ nghỉ Trọn gói 0 0 0 0 0  1  1
G HẬU KỲ / POST PRODUCTION
1 Dựng phim /  Editing Trọn gói 1 1  1  1  1  1  1
2 Làm màu /  Colorgrading Trọn gói 1 1  1  1  1  1  1
3  Music & Sound Trọn gói 1 1  1  1  1  1  1
4 Kỹ xảo và Edit Trọn gói 1 1  1  1  1  1  1

 

GÓI DỊCH VỤ PHIM DOANH NGHIỆP 100 triệu - 350 triệu

STT
(No)
HẠNG MỤC
(Items)
ĐƠN VỊ
(unit)
 120 triệu 180 triệu 250 triệu 300 triệu
A CHUẨN BỊ SẢN XUẤT /
PRE – PRODUCTION
1 Phân cảnh kịch bản / Script Breakdown 1 1 1  1  1
2 Ý tưởng hình ảnh / Moodboard 1 1 1  1  1
B THIẾT BỊ
1 “””           CAMERA CANON C200 or Sony FS7
Viewfinder
Mattebox clip-on 4″”””x5.65″”””
2 x 256gb Card
5.5″””” on-board HD Monitor
Libec Tripods
Follow focus
1 x 19″””” HD SDI Monitor & 50m cable
4 x Batteries, charger
Power adapter & cable           “””
Máy 1 1 1,5 2
2 ” CAMERA LENSE Tokina
20/25/35/50/85mm      “
trọn bộ 1 1 1,5 2
3     LIGHTING  & CREW  ( TỔ ánh sáng ) 0 1 1 1,5 2
4  Equipment  ( thiết bị hỗ trợ ) trọn gói 1 1 1,5 2
5 Flycam máy 1 1 1,5 2
6 Thiết bị âm thanh/ sound trọn gói 1 1 1,5 2
C ĐOÀN PHIM / PRODUCTION CREW
1 Đạo diễn / Director Người 1 1 1,5 2
2 Trợ lý đạo diễn / Assistant Director Người 1 1 1,5 2
3 Đạo diễn hình ảnh /  Director of Photography Người 1 1 1,5 2
4 Chủ nhiệm sản xuất / Executive producer Người 1 1 1,5 2
5 Quay phim / Camera Operator -Focus Puller Người 1 1 1,5 2
6 Phụ quay / Assistant Camera Người 1 1 1,5 2
7 Đội ánh sáng / Lighting crew full 1 1 1,5 2
8 Thiết kế bối cảnh/Set design Người 0 1 1,5 2
9 Trang điểm / Make up Artist Người 0 1 1,5 2
10 Phục trang/Wardrobe Stylist Người 0 1 1,5 2
D DIỄN VIÊN / CAST
1 diễn viên chính người 1 1 2 2
2 diễn viên phụ người 1 1 2 2
3 Voice tiếng việt người 0 1 1  1
4 Voice tiếng anh người 0 1 1 1
E  BỘ PHẬN THIẾT KẾ/ ART DEPARTMENT
1 Bối cảnh 0 0 0 1 1
2
F VẬN CHUYỂN – ĂN UỐNG / TRANSPORTATION – MEALS
1 Di chuyển và vận chuyển thiết bị trọn gói 0 1 1,5  2
2 Chi phí ăn uống đoàn phim Trọn gói 0 1 1,5  2
3 Chi phí ngủ nghỉ Trọn gói 0 1 1,5  2
G HẬU KỲ / POST PRODUCTION
1 Dựng phim /  Editing Trọn gói 1 1  1  1
2 Làm màu /  Colorgrading Trọn gói 1 1  1  1
3  Music & Sound Trọn gói 1 1  1  1
4 Kỹ xảo và Edit Trọn gói 1 1  1  1

 

GÓI DỊCH VỤ QUAY PHIM DOANH NGHIỆP 350 triệu - 1 tỷ

STT
(No)
HẠNG MỤC
(Items)
ĐƠN VỊ
(unit)
350 triệu 450 triệu 550 triệu 1 tỷ
A CHUẨN BỊ SẢN XUẤT /
PRE – PRODUCTION
 6.000.000
1 Phân cảnh kịch bản / Script Breakdown 1 1 2  3  5
2 Ý tưởng hình ảnh / Moodboard 1 1 2  3  5
B THIẾT BỊ
1 ”           CAMERA CANON C700 or (ARRI ) ( RED Dragon
Viewfinder
Mattebox clip-on 4″”x5.65″”
2 x 256gb Card
5.5″” on-board HD Monitor
Libec Tripods
Follow focus
1 x 19″” HD SDI Monitor & 50m cable
4 x Batteries, charger
Power adapter & cable           “
Máy 1,5 2  3  5
2 ” CAMERA LENSE Tokina
20/25/35/50/85mm      “
trọn bộ 1,5 2  3  5
3     LIGHTING  & CREW  ( TỔ ánh sáng ) trọn gói 1,5 2  3  5
4  Equipment  ( thiết bị hỗ trợ ) trọn gói 1,5 2  3  5
5 Thiết bị âm thanh/ sound trọn gói 1,5 2  3  5
6 Flycame trọn gói 1,5 2  3  5
7
C ĐOÀN PHIM / PRODUCTION CREW
1 Đạo diễn / Director Người 1,5 2  3  5
2 Trợ lý đạo diễn / Assistant Director Người 1,5 2  3  5
3 Đạo diễn hình ảnh /  Director of Photography Người 1,5 2  3  5
4 Chủ nhiệm sản xuất / Executive producer Người 1,5 2  3  5
5 Quay phim / Camera Operator -Focus Puller Người 1,5 2  3  5
6 Phụ quay / Assistant Camera Người 1,5 2  3  5
7 Đội ánh sáng / Lighting crew full 1,5 2  3  5
8 Thiết kế bối cảnh/Set design Người 1,5 2  3  5
9 Trang điểm / Make up Artist Người 1,5 2  3  5
10 Phục trang/Wardrobe Stylist Người 1,5 2  3  5
D DIỄN VIÊN / CAST
1 diễn viên chính người 2 2 3  5
2 Diễn viên phụ người 1 2 5  10
3   Voice tiếng  việt 1 1 1 1
4  Voice tiếng Anh 1 1 1 1
E  BỘ PHẬN THIẾT KẾ/ ART DEPARTMENT
1 Bối cảnh trọn gói 1,5 2 3  5
2
F VẬN CHUYỂN – ĂN UỐNG / TRANSPORTATION – MEALS
1 Di chuyển và vận chuyển thiết bị trọn gói 1,5 2  3  5
2 Chi phí ăn uống đoàn phim Trọn gói 1,5 2  3  5
3 Chi phí ngủ nghỉ Trọn gói 1,5 2  3  5
G HẬU KỲ / POST PRODUCTION
1 Dựng phim /  Editing ngày 10 15 20  30
2 Làm màu /  Colorgrading ngày 10 15 20  30
3  Music & Sound ( Nhạc bản quyền ngày 10 15 20  30
4 Kỹ xảo và Edit ngày 10 15 20  30

Ưu đãi cho khách hàng tại Hà Nội

Quay tvc quảng bá doanh nghiệp

Đối với các khách hàng tại Hà Nội sử dụng dịch vụ quay clip giới thiệu doanh nghiệp, Producer.vn hỗ trợ quay phim tận nơi, chọn lựa và khảo sát địa điểm ghi hình. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ miễn phí các chi phí sau:

  • Chi phí tuyển chọn người mẫu, diễn viên và MC.
  • Chi phí stylist cho nhân vật.
  • Chi phí đi lại của đoàn làm phim.

Trong trường hợp quay phim tại các địa điểm khó và nguy hiểm như công trường xây dựng, đường phố, Quý khách vui lòng thực hiện công tác an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho đoàn làm phim.

Cam kết chất lượng

Producer.vn cam kết những điều sau đối với dịch vụ quay phim quảng cáo nói chung:

  • Tôn trọng deadline, luôn đúng giờ và giao sản phẩm đúng hẹn.
  • Cung cấp nhân lực và thiết bị chính xác theo thỏa thuận từ trước.
  • Không tự ý thu thêm phụ phí.
  • Đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng trong vòng 2 lần sửa.

Phim giới thiệu vali của Lug.vn do Producer.vn thực hiện

Trên đây là báo giá dịch vụ quay TVC quảng bá doanh nghiệp tại Producer.vn. Mặc dầu báo giá vào hàng thấp nhất tại thị trường Hà Nội, song chúng tôi cung cấp dịch vụ thực sự chất lượng và đã được kiểm chứng bởi hơn 500 khách hàng doanh nghiệp. Với bề dày kinh nghiệm và thế mạnh trong kỹ thuật cùng giải pháp Marketing, chúng tôi cam kết giữ vững chất lượng dịch vụ trong nhiều trường hợp.

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để xem mẫu và được tư vấn miễn phí!

Trân trọng cảm ơn!

Theo dõi
thông báo
23 Comments
mới hay
Inline Feedbacks
View all comments

Tôi muốn quay lễ kỷ niệm thành lập trường, chi phí quay trong 1 buổi là như nào vậy bạn. cho mình chi phí tổng để cân nhắc nhé.
sđt: 0988 765 677

Dạ vâng chào bạn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ bên mình
Trong vòng 24h tới tư vấn viên bên mình sẽ liên hệ lại tư vấn hỗ trợ chi tiết cho bạn bạn nhé

quay phim quảng cáo doanh nghiệp chi phí như nào bạn nhỉ, giá trên đã bao gồm chi phí hậu kỳ chưa.
Mình còn phải mất thêm chi phí gì không.
SĐT: 0956 789 889

Chào bạn
Chi phí trên chỉ là chi phí tham khảo dự tính đối với các loại phim quảng cáo doanh nghiệp
Chi phí trên còn phụ thuộc vào từng kịch bản và yêu cầu riêng đối với mỗi dự án phim khác nhau bạn ạ
Trong 24h tới tư vấn viên bên mình sẽ liên hệ lại để hỗ trợ trực tiếp cho bạn bạn nhé
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ bên mình

công ty bạn dùng thiết bị gì vậy
Mình yêu cầu cao lắm nhé
1 ekip gồm bao nhiêu người

Chào bạn,
Bên mình đang sử dụng Cannon C100 MarkII bạn nhé
Ekip bao gồm đạo diễn, hoá trang, stylist, Support, và bộ phận âm thanh ánh sáng đi kèm theo từng dự án phim bạn ạ

mình đang muốn thực hiện 1 tvc quảng cáo cho spa. Bên mình đã có thiết bị chỉ cần người quay và hậu kỳ. chi phí như nào nhỉ.
Bạn báo mình nhé.

Dạ vâng chi phí quay và hậu kỳ còn tuỳ thuộc vào thời gian quay , kịch bản phim, kỹ xảo và ekip đi kèm theo từng dự án phim bạn ạ
Bạn cho mình xin email và sđt để bên mình liên hệ lại trao đổi tư vấn cho rõ hơn bạn nhé
Cảm ơn đã quan tâm đến dịch vụ bên mình

Công ty mình có ngân sách làm quảng cáo là 20 triệu có thể thực hiện được không bạn.
Mình muốn book sóng trên tv, các bạn có nhận làm luôn không.

Dạ chào bạn
với ngân sách 20 triệu bạn có thể làm được phim quảng cáo rồi bạn ạ
Bên mình có hỗ trợ dịch vụ booking media trên tv cho khách hàng luôn bạn ạ

Chi phí rẻ hơn các bên khác, không biết chất lượng có đi kèm không nhỉ 😀
Tư vấn thêm cho mình nhé, mình muốn làm tvc doanh nghiệp ở hà nội 0987 777 444

Dạ chào bạn
Trong vòng 24h tới bên mình sẽ liên hệ lại tư vấn cụ thể cho bạn bạn nhé
cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ bên mình

1 ekip gồm bao nhiêu người vậy bạn. có đầy đủ ekip như đoàn làm phìm không, tôi sợ chi phí thấp quá nên không đáp ứng được nhu cầu,
tôi quan trọng chất lượng hơn

Dạ ekip phim bên mình có đầy đủ các bộ phận từ đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, stylist, support và các công cụ hỗ trợ khác phục vụ cho từng dự án phim riêng bạn ạ

Các bạn đã từng thực hiện tvc cho nhãn hàng nào rồi.
Gửi mình porfolio của các bạn s: hale89@gmail.com

Dạ chào bạn
Lamphim.vn đã từng hợp tác với rất nhiều thương hiệu lớn như FPT, samsung, vingroup, falcon,….
Trong vòng 24h tới bên mình sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn bạn nhé

Tư vấn cho mình các bước thực hiện tvc quảng cáo nhé. có phức tạp không vậy.
gmail: vanhuong3098@gmail.com

Các bước làm tvc quảng cáo:
-Định hướng nội dung phim, tìm hiểu kỹ thông tin liên quan
-Lên kịch bản
-Dựng bối cảnh
-Tiến hành quay phim
– Dựng phim Chỉnh sửa hậu kì
– Lên demo và chỉnh sửa demo
-Hoàn thiện và bàn giao sản phẩm
Đây là toàn bộ quy trình dựng tvc quảng cáo bên mình, bạn tham khảo nhé
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ bên mình

Chi phí đã bao gồm tiền viết kịch bản chưa bạn. Mình đã có ý tưởng rồi, có được giảm chi phí không vậy.
Cũng không cần đẹp lắm, chỉ cần bình thường thôi

Dạ chào bạn,
Ý tưởng và kịch bản chi tiết khác nhau bạn ạ.
Nếu bên bạn đã có kịch bản chi tiết thì chi phí lên kịch bản sẽ được lược bỏ bạn nhé

minh cần quay phóng sự giới thiệu doanh nghiệp. LH mình 0974483664

Nếu mình chỉ cần 2 lần duyệt kịch bản, thời gian quay là 1 ngày, thời lượng 1 – 2 phút, kỹ thuật dựng cơ bản, ko cần hỗ trợ truyền thông, ko cần book sóng thì báo giá cho mình với.

mình muốn làm TVC doanh nghiệp, tư vấn lại mình 0966092098

Contact Me on Zalo