Những yếu tố tạo nên thành công của một ý tưởng lớn (Big Idea)

Có 3 yếu tố cô đọng sau đảm bảo cho sự thành công của ý tưởng lớn:

1. Insight sâu sắc

Một Insight sâu sắc có thể dẫn dắt người dùng vì nó là sự thật và là một trong những vấn đề mà họ cần giải quyết. Các insight là giá trị cốt lõi của bất kỳ thương hiệu nào, và một insight sâu sắc sẽ có đủ lực để lôi kéo sự chú ý cùng trí tưởng tượng của người tiêu dùng và khéo léo sắp đặt để thương hiệu đưa ra giải pháp.

Những insight này khai thác sự thật, truyền cảm hứng khi thể hiện một cách ngắn gọn theo ngôn ngữ của người tiêu dùng và được dễ dàng kể lại.

2. Liên kết thương hiệu

Nếu Insight làm được việc thì logo, thương hiệu có thể cũng cấp những giải pháp tuyệt vời cho một vấn đề nào đó. Vì thương hiệu đã được xây dựng cho việc này, nên nó có thể liên kết với insight và giải quyết đáp ứng nó, thậm chí vượt qua cả nhu cầu của người dùng. Việc này phụ thuộc vào agency và năng lực sáng tạo của họ, cơ hội thành công sẽ cao hơn nếu mô hình liên kết insight được thiết lập trước đó.

3. Thể hiện ngắn gọn

Ngôn từ đóng vai trò rất quan trọng trong quảng cáo. Bạn cần một câu ngắn gọn bao gồm insight và sự liên kết thương hiệu để có thể làm cho người tiêu dùng nhớ đến thương hiệu. Thậm chí có thể sáng tạo hơn, tạo cảm hứng với một khẩu hiệu hay từ khóa.

Dưới đây là định dạng có vẻ phù hợp cho Snickers:

Và Puma:

Tối giản hóa định nghĩa của Big Idea không có nghĩa là việc phát triển nó là dễ dàng mà ngược lại. Khá khó để tạo ra ý tưởng không chỉ bắt đầu chuỗi cung ứng truyền thông suôn sẻ mà còn mang lại thành công thông qua các hoạt động sáng tạo cuối cùng.

Vì lý do này, nhiều Marketer và agency thông minh đang áp dụng nguyên tắc cô đọng ý tưởng lớn của họ theo lối dễ hiểu và dễ chia sẻ như một phép thử; nếu nó không thể được thực hiện, nó không phải là một ý tưởng đủ nổi bật, rõ ràng hay mạnh mẽ để triển khai thành công thông qua chuỗi cung ứng truyền thông hiện đại ngày nay.

Nếu thành công, thương hiệu và agency sẽ không ngừng vui mừng vì tư liệu sản xuất, tài sản trí tuệ của mình – ý tưởng lớn được sử dụng bởi người khác và thể hiện theo những cách thức mới và sáng tạo khác hẳn mà họ chưa từng hình dung.

producertv