ONE

Quay phim giới thiệu sản phẩm  :  7-15 triệu

Thiết bị thông minh SMANOS  https://www.youtube.com/watch?v=JP4XzUowJDc

SMANOS  ;https://www.youtube.com/watch?v=Qv63ErmMhwI&t=14s

Món ăn Ika : https://www.youtube.com/watch?v=4BNHUr9hyy0&t=24s

Testing sản phẩm :  https://www.youtube.com/watch?v=Sjd_22pkmWI

Giới thiệu sản phẩm thâm chân : https://www.youtube.com/watch?v=vzgh4cdaMhU

Quay sự kiện :  từ 5-10 triệu

Sự kiện sinh nhật Thuỷ sản : https://www.youtube.com/watch?v=A0PokqTd7oU

Hươngs dẫn lắp đặt định vị xe : https://www.youtube.com/watch?v=rhRbP6jvuTc
Sự kiện kỷ yếu  : https://www.youtube.com/watch?v=WTNnUCw1eCg

Sự kiên giới thiệu cửa hàng  : https://www.youtube.com/watch?v=Y4iGephvBq0

https://www.youtube.com/watch?v=vQeTCsqRjDg

https://www.youtube.com/watch?v=DeD2vKIv6uE

Phóng sự cưới : https://www.youtube.com/watch?v=f-CrJ1hApTk&t=49s

QRS : https://www.youtube.com/watch?v=pZcRTrvulwY

Showroom Bếp : https://www.youtube.com/watch?v=-cvwy_A706g

Thế giới bất động sản : https://www.youtube.com/watch?v=59CIx2QGZ4Y&t=12s

TVC giới thiệu sản phẩm có MC  8-10 triệu

  • Thực hiện lên ý tưởng kịch bản
  • QUay phim phỏng vấn hiện trường
  • Dựng lồng ghép nội dung

TVC bitcoin     https://www.youtube.com/watch?v=dAwVd62RlmU

TVC Mỹ phẩm Yến Xôi  :  https://www.youtube.com/watch?v=-exbsfYcPrE&t=60s

Gói TVC giới  Thiệu sản phẩm hoàn toàn bằng hiệu ứng ( 7-10 triệu ) bao gồm

  • Lên kịch bản
  • Lựa chọn hình ảnh , footage có sẵn trên internet
  • Chụp hình sản phẩm để  đưa vào video
  • Giọng đọc thuyết minh chuyên nghiệp

TVC An Nữ Khang

https://www.youtube.com/watch?v=afj9vQA_SAc

TVC giới thiệu đồng hồ

https://www.youtube.com/watch?v=kdX3cYCkt44

TVC Keo chít mạch : https://www.youtube.com/watch?v=vJYl0FFyNK4

TVC Kick men   :  https://www.youtube.com/watch?v=zSadniO_RPU

Menu Nails :” https://www.youtube.com/watch?v=hyBFmCWDJeY