Phim bài giảng 2018

 

EDUCATIONFILM GOLD

 

 

-Nội dung:

Phim bài giảng online

Phim bài giảng trên lớp

-Quay phim:

+Thời gian: 3 tiếng

+Setup studio quay phim

+Đảm bảo chất lượng âm thanh

-Dựng phim:

+Thời lượng: 10 phút

+Kỹ thuật dựng phim: keyfont + ghép cảnh

+Thời gian: 5 ngày

-Chất lượng video cam kết

-Chi phí: 2.490.000 VNĐ

 

EDUCATION DIAMOND

-Nội dung:

Phim bài giảng online

Phim bài giảng trên lớp

-Quay phim:

+Thời gian: 3 tiếng

+Setup studio quay phim

+Đảm bảo chất lượng âm thanh

-Dựng phim:

+Thời lượng 10 phút

+Kỹ thuật dựng phim: keyfont + ghép cảnh

+Kỹ xảo dựng phim: chèn text, hiệu ứng chuyển động, background

+Thời gian xử lý: 5-7 ngày

-Chất lượng video cam kết

-Chi phí: 3.990.000 VNĐ

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
thông báo
Gọi ngay
Chỉ đường