Sản xuất
là quá trình on-set quay phim tiền kỳ

Bối cảnh

Diễn viên, Đạo diễn, DOP

Thiết bị, trang phục..

Chơi Video

Quy trình sản xuất

Được đào tạo bài bản từ các trường chuyên ngành về phim, marketing và truyền thông. Chúng tôi sản xuất phim với quy trình chặt chẽ, bài bản.