New & Article

Tag: Kỹ thuật quat video khi thiếu ánh sáng

Blog
Quay video với ánh sáng yếu

Bạn có đang thấy chán nản mỗi khi phải quay video trong điều kiện ánh sáng yếu? Điều này cũng dễ hiểu thôi. Cuộc sống