Thẻ cách bảo vệ thiết bị quay phim

Bảo vệ dụng cụ khi quay dưới mưa

Trong một số trường hợp, bạn bắt buộc phải thực hiện việc quay phim của mình ở cả những lúc thời tiết không ủng hộ, đặc biệt là vào trời mưa. Tuy nhiên, mưa lại có thể là tác nhân…