từ nhà sản xuất phim trong
thời đại

Giải pháp
tối ưu

Ngân sách
phù hợp

Sản phẩm
hoàn thiện

Con số về chúng tôi nhà sản xuất phim cho mọi doanh nghiệp

Dự án VIDEO viral Sâm Đài Loan – Bản quyền Producer.vn

Mỗi video sản xuất

Chúng tôi hiểu rằng kỳ vọng cho khách hàng cho một TVC, một video minh họa…là không hề nhỏ. Do đó, từng khâu trong quá trình sản xuất, ekip làm việc luôn phải chuyên nghiệp, bài bản nhất để đảm bảo sản phẩm ra được đúng với mô tả dự án ban đầu.

Ý tưởng kịch bản
Sản xuất tiền kỳ
Xử lý hậu kỳ
Hoàn thiện sản phẩm

Bắt đầu sản xuất

Cung cấp ý tưởng và giải pháp cho từng bài toán của kahchs hàng bắt đầu từ việc tìm kiếm ý tưởng và giải pháp phù hợp.

Tiền kỳ

Khâu tìm kiếm ý tưởng, giải pháp phù hợp. Lên ngân sách, diễn viên, kế hoạch quay.

Sản xuất

Khâu thực thi quay tại phim trường, doanh nghiệp, studio với ekip đạo diễn, diễn viên, trang thiết bị.

Hậu kỳ

Xử lý dựng phim cơ bản, hiệu ứng kỳ xảo, hoàn thiện mặt âm thanh và ánh sáng để đưa vào testing

Hợp tác cùng chúng tôi

Để đảm bảo một bộ phim được hoàn thiện nhất, đảm bảo quy trình thực thi được diễn ra chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí….hơn 80+ doanh nghiệp đã chọn chúng tôi mỗi năm cho dự án bởi lý do sau