Duyệt bởi
Tag: dịch vụ quay phi chuyên nghiệp

Quay phim với ánh sáng ngoài trời

Quay phim với ánh sáng ngoài trời

Ánh sáng sẵn có là ánh sáng xung quanh tồn tại trong bất kỳ tình huống nhất định. Nói cách khác, chụp bằng ánh sáng khả dụng là khi bạn không thêm bất kỳ đèn chiếu phim của riêng mình. Vì vậy, bạn nghĩ rằng n chỉ cần nhấc camera lên và bắt đầu quay phim phải không? Đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Dưới đây là 2 quy tắc đơn giản cho việc quay phim với ánh…

Đọc Thêm Đọc Thêm