Cách tăng cường sức sáng tạo

1. Bàn làm việc bừa bộn Trường đại học Minnesota đã làm một nghiên cứu chỉ ra rằng những người làm việc trong một môi trường bừa bộn sẽ tăng khả năng tạo ra ý tưởng sáng tạo hơn là…

Chi tiết