Thẻ Thiết bị quay phim chế độ chậm

Hướng dẫn quay slow motion

Những bộ phim cổ điển như: Reservoir Dogs, Top Gun và Wayne’  World đã sử dụng những hiệu ứng quay video chậm. Hiện nay máy quay và điện thoại Casio, Samsung, JVC, LG, Ricoh có tốc độ chậm, những người…