Max

Max

2D animtion

Ba lá xanh của Shark Khoa https://www.youtube.com/watch?v=4IK7FpjNGTc

TVC LOẠI 1 (  25 TRIỆU )

Xưởng cao hùng : https://www.youtube.com/watch?v=SP9-jOYkI1k

TVC quảng cáo bệnh viện Hữu Nghị

https://www.youtube.com/watch?v=lFmvVD_0bOg

TVC  nha khoa  https://www.youtube.com/watch?v=rt3g5WIW7Ws

TVC đồng hồ : https://www.youtube.com/watch?v=srNRHnU482Y

J- Tech :  https://www.youtube.com/watch?v=Nbyf1yqt2AM&t=8s

TVC : Nhân sinh phúc :  https://www.youtube.com/watch?v=iK8YTxUIpYI&t=306s

FUSI :  https://www.youtube.com/watch?v=7ErtiAjTAlg

TVC LOẠI 2 (  30-35 TRIỆU )

Mạng xã hội Halohalo : https://www.youtube.com/watch?v=qdBWcp3U4EU

Tập đoàn Kopa : https://www.youtube.com/watch?v=f0ZNE2XW-Ag

Tập đoàn Delta : https://www.youtube.com/watch?v=fZ62_Ir5RMM

TVC quảng cáo quần tã ( có diễn viên ) https://www.youtube.com/watch?v=sN-DtRhkd7M

Giới thiệu dàn khoan : https://www.youtube.com/watch?v=OOYCCr90QP0

TVC Viral quảng cáo sản phẩm 100tr+++  https://www.youtube.com/watch?v=ZtlvUDZoux8&t=95s

Sen :  https://www.youtube.com/watch?v=l4K-J4W0JHA

Trí đức https://www.youtube.com/watch?v=aprmgPvtxms