New & Article

Tag: Cách quay video chế độ chậm

Blog
Hướng dẫn quay slow motion

Những bộ phim cổ điển như: Reservoir Dogs, Top Gun và Wayne’  World đã sử dụng những hiệu ứng quay video chậm. Hiện nay máy