Hậu kỳ
bước xử lý dựng thô, hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh, colorgrading

Dựng cơ bản

Xử lý âm thanh, màu sắc

Xử lý kỹ xảo, VFX

Contact Me on Zalo